เข้าร่วมรับมอบรางวัล Business Partner Award 2020 จากกลุ่ม ThaiBev

คุณวรวิทย์ พาสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรับมอบรางวัล Business Partner Award 2020 จากกลุ่ม ThaiBev ติดต่อกันเป็นปีที่สอง