บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 1990 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นบริษัทเอกชนเจ้าของคนเดียวโดย คุณนอร์เบรท พาล์ ส่วนใหญ่เราได้มีการติดต่อซื้อขายเครื่องจักรมาจากแหล่งในประเทศเยอรมัน ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้คำปรึกษาและการให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรพร้อมด้วยบริการด้านวิศวกรรมและเหล็กสแตนเลสและเครื่องจักรในการผลิตและระบบสายพานลำเลียง ให้การขายและบริการด้าน อุปกรณ์การผลิตเบียร์ การบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ์ การออกแบบแผงควบคุมไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลของอุตสาหกรรม เรายังมีการให้บริการรื้อซ่อมแซมบำรุงรักษาตลอดจนการบริการหลังการขาย

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการให้คำปรึกษา ด้านบริการ ระบบสายพานลำเลียงในสายบรรจุขวด หรือบรรจุภัณฑ์ และสามารถติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในอาเซียน ด้วยการจัดการที่ดี และบุคลากรที่มีคุณภาพ ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อกำไรสูงสุดของลูกค้า

หลักการของบริษัท

1. ต้องการเป็นตัวแทนเครื่องจักรระดับโลก
2. ต้องการบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุด
3. ต้องการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับลูกค้าของเรา

 

 

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ

ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 โดย บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระดับชาติสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี “The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)” เพื่อรับประกันระบบปฏิบัติการของเราทั้งหมด

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา” เป็นหลักในการกำหนดนโยบายคุณภาพในการให้สินค้าและบริการ แก่ลูกค้าของเรา

พันธกิจ :

  • บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการออกแบบ การผลิต การติดตั้งสินค้าที่มีมาตรฐาน
  • บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
  • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
  • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปรงใสตามหลักธรรมภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้า และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

นโยบายระบบการจัดการคุณภาพ
              “ลิตได้มาตรฐาน ริการเป็นหนึ่ง คํานึงถึงลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ, พัฒนาผลิตภัณฑ์, ให้บริการที่เป็นเลิศ, และปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากร, ระบบบริหารงาน, การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเป็นผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Can seamer
Rinser/Filler/Capper
Inspection systems
Conveyor chains & components
Labelling systems
Individual end-packing machines
Punch Packaging systems
Sleeve Label
Filler for high viscosity

 

 

สายบรรจุขวดและแพ๊คทั้งระบบ

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการจัดวางและออกแบบสายบรรจุและบรรจุภัณฑ์ สามารถเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมและรวมเข้ากับระบบสายพานลำเลียงขวด จัดเตรียมออกแบบเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และพูดคุยถึงทางเลือกต่างๆ เพื่อทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายสูงสุดและคุ้มค่า

 

คำตอบสำหรับสายพานลำเลียง

ที่เยอรมันเอนจิเนียริ่ง เรามีหลากหลายสินค้าในแบบ turnkey และมีแนวทางเพื่อให้ทุกความต้องการได้รับความพึงพอใจ จาก สายพานลำเลียง โซ่พลาสติก โซ่ด้านบนโต๊ะ สายพานสะสม และอีกมากมาย เราแน่ใจว่าเราจะหาคำตอบที่ดีให้กับคุณ

เครื่องจักรมือสอง

เราพร้อมที่จะจัดหาเครื่องจักรมือสองสำหรับบรรจุขวดและแพ๊คทั้งระบบที่มีกำลัง 6,000 – 75,000 ขวดต่อชั่วโมง สำหรับบริษัทเครื่องดื่มและอาหาร ทุกขนาดอุตสาหกรรม

ซ่อมให้เหมือนใหม่
และปรับปรุงใหม่

เราให้บริการปรับปรุง,ยกเครื่อง สำหรับเครื่องจักรเก่า (เฉพาะเครื่องจากยุโรป)
– การตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
– การรื้อถอนเครื่องจักร จากโรงงานลูกค้า
– การถอดประกอบเครื่อง
– การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ
– ปรับปรุงส่วนประกอบ
– ทำสีและประกอบคืน
– การทดสอบทำงาน
– ตรวจสอบการทำงาน

บริการ และ อะไหล่

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดย เยอรมันเอนจิเนียริ่งฯ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการคุณเสมอ ด้วยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง เราสามารถให้บริการอะไหล่และอุปกรณ์ทั้งหมด ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ออกแบบ PLC เพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติ

– สามารถเขียนโปรแกรม PLC เอง
– ออกแบบ,จัดเตรียมและทดสอบ PLC โปรแกรม
– เข้าใจในแผนภูมิแสดงด้วยภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบและอุปกรณ์ PLC
– วินิจฉัยและซ่อมแซมข้อผิดพลาดใน PLC

เคลื่อนย้าย,ประกอบ และ ติดตั้ง

บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญในวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่หนักหรือยากในการจัดการ ไม่สามารถจัดการได้ด้วยเทคนิคทั่วไป รถเครน, ลูกกลิ้ง, รถยกเครื่องมือหนักและเครื่องมือเฉพาะทำให้การเคลื่อนย้ายที่ยากลำบากทำได้ง่ายขึ้น

 

การดัดแปลงเครื่องจักร

บริษัท ของเรามีทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติสูงในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้เป็นรูปแบบใหม่ หลังจากปรับปรุงแล้วลูกค้าสามารถใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่

งานสาธารณูปโภคและระบบท่อ

เราให้บริการงานวางท่อและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยทีมวิศวกรช่างเทคนิคช่างเชื่อมและช่างวางท่อที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์สูงในการติดตั้งและประกอบบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์(ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองไทยแพ็ค จำกัด (มหาชน)

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท เอคิววาย ซอส จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บมจ. บางกอกกล๊าส

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บจก. ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณท์

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด จำกัด

บริษัท แคดเบอรี อาดัมส์(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เจียเม้ง จำกัด

บริษัท ชลบุรีตราแม่ครัวฉลากทอง จำกัด

บริษัท จิวฮวด จำกัด

บจก. คอนเกตปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท แดรี่ พลัส จำกัด

บริษัท ธรณีพิพัฒน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

บริษัท เอนไกไทย จำกัด

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย)

เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท กรีนสปอต จำกัด

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด

บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

มี้ด จอห์นสัน (ประเทศไทย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โอสถสภา จำกัด

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

บจก. ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

บริษัท รอยัลปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส.ไอ.พี.สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด

บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แสงโสม จำกัด

บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด

ซิน ไฉ ฮั้วบริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอมฤตบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร์รี่ จำกัด

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย(ตราปลาหมึก) จำกัด.

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บจก. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด

บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

333/46 หมู่ที่ 6 ซอย โครงการทิพย์ 8 ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  : +66 (0) 2130 5654-6  : +66 (0) 2130 5659

  : german@ger.co.th,  sales@ger.co.th

  : facebook.com/germangineering1990

Google Map