ยินดีต้อนรับ Sales and Marketing จากบริษัทออโต้แพ็คจํากัด

คุณ Michael Nigrowsky และ Mr. Saw Aung Kyaw Zaw เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของเราและพูดคุยเพื่อต่อรองธุรกิจร่วมกัน