ยินดีต้อนรับ คุณสุดสรร นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ตัวแทนจาก บ.แพน อินเตอร์ฯ ในกลุ่ม ThaiBev เข้าเยี่ยมชมและส่งมอบ Alcohol Gel โดยมี คุณวรวิทย์ พาสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมกระบวนการของบริษัทฯ