ยินดีต้อนรับ Mr.Nicolas Cerf ผู้จัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศจาก POLYPACK, INC.

เข้าร่วมการประชุมและเจรจาธุรกิจกับทีมของเราในวันที่ 7 มกราคม 2563